ذره ذره جانم را می‌گیری، نه؟

من پنگوئنی هستم

که سرنوشت پرواز را از او ربوده‌است.

 

  
بهنام شوشتری