ارث

این روزا همش به این فکر میکنم که چطور میتونم خودمو از ارث محروم کنم!

آخه چرا کچلی باید ارثی باشه؟!

  
بهنام شوشتری