بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما

تلفن را قطع کردیم

دست‌هایم بوی تو را می‌داد.

 

  
بهنام شوشتری