نوازش عاشقانه‌ام هستی، نه؟

من ساعتی هستم

که صبح‌ها روی سرش می‌کوبی.

 

  
بهنام شوشتری