گرگ


...The Tiger and the Lion may be more powerful
!but the WOLF does not perform in the CIRCUS

 

/ 8 نظر / 31 بازدید
ساجده

بنظرم گرگ شخصیت مرموزی داره و قوی تر بودن شیر و ببر دلیلی بر بزرگیشون نیست

ساجده

البته این نظر شخصی منه... کاملا شخصی

بد

یاد این افتادم: از نظر انسان سگ ها حیواناتی با وفا و مفید هستند. ولی از نظر گرگ ها، سگ ها گرگ هایی بودند که تن به بردگی دادند. چگوارا

شاهزاده پوفر

من از روییدن خار بر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمیگردد بدین بالانشینی ها...

آوون

اوهوم..