دیوانه‌ی حجاب تو و چادرت شدم
اما بدون روسریم دوست دارمت

+محمد رفیعی

 

/ 0 نظر / 21 بازدید